تحلیل رویدادها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۶:۳۵ | 71 | 00:40:14

قسمت دوم: تکنیک ها

توضیحات در مورد تحلیل رویدادها
توضیحات برای این پادکست ثبت نشده است.
نظر خود را در مورد تحلیل رویدادها بنویسید.
captcha
نظرات در مورد تحلیل رویدادها