برچسب گذاری و قفل گذاری

۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰۹:۰۹ | 199 | 00:23:29

LOTO

توضیحات در مورد برچسب گذاری و قفل گذاری

در اپیزود نهم از فصل دوم، در خصوص سیستم برچسب گذاری و قفل گذاری( LOTO)، نحوه ی طراحی و پیاده سازی آن در محیط کار صحبت میکنیم.

اجزای اصلی LOTO و ویژگی‌هایی که باید داشته باشند در این اپیزود به بحث گذاشته می‌شوند.

نظر خود را در مورد برچسب گذاری و قفل گذاری بنویسید.
captcha
نظرات در مورد برچسب گذاری و قفل گذاری