مدیریت ریسک - قسمت سوم - فرآیند مدیریت ریسک

۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰۹:۵۴ | 285 | 00:53:03

Risk management -part 3 - risk management process

توضیحات در مورد مدیریت ریسک - قسمت سوم - فرآیند مدیریت ریسک

توی قسمت سوم از مدیریت ریسک با عنوان فرایند مدیریت ریسک،  میریم سراغ فرایند مدیریت ریسک، که شامل تعیین دامنه و اهداف و بافت، ارزیابی ریسک و در نهایت درمان ریسک.
شما با گوش کردن به این اپیزود قادر خواهید بود فرایند مدیریت ریسک رو بصورت کامل توی محیط کار خودتون پیاده سازی کنید.

نظر خود را در مورد مدیریت ریسک - قسمت سوم - فرآیند مدیریت ریسک بنویسید.
captcha
نظرات در مورد مدیریت ریسک - قسمت سوم - فرآیند مدیریت ریسک