درس آموزی از پلاسکو با رویکرد ایمنی ساختمانهای بلند

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۶:۰۲ | 307 | 01:19:49

learning from plasco incident with an approach of safety in high-rise buildings

توضیحات در مورد درس آموزی از پلاسکو با رویکرد ایمنی ساختمانهای بلند

تحقیق و بررسی رویداد، ابزاریه که مهمترین کاربردش پیشگیری از وقوع حوادث مشابهه. به بهانه ی حادثه ی مرکز درمانی سینا، این قسمت رو اختصاص دادیم به بررسی حادثه پلاسکو از دیدگاه ایمنی ساختمان های بلند مرتبه. امیدواریم این اپیزود بتونه سهمی در کاهش حوادث مشابه داشته باشه.

نظر خود را در مورد درس آموزی از پلاسکو با رویکرد ایمنی ساختمانهای بلند بنویسید.
captcha
نظرات در مورد درس آموزی از پلاسکو با رویکرد ایمنی ساختمانهای بلند