معرفی سیف کست و اهداف آن

۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۲۱:۳۴ | 269 | 00:13:49

Safe cast introduction and goals

توضیحات در مورد معرفی سیف کست و اهداف آن

اپیزود آخر از فصل اول سیف کست اختصاص داره به معرفی سیف کست و اهدافی که دنبال میکنه. اگه شنونده ی ما بودید، برای اینکه بدونید چه برنامه هایی داریم، به این اپیزود گوش کنید.

نظر خود را در مورد معرفی سیف کست و اهداف آن بنویسید.
captcha
نظرات در مورد معرفی سیف کست و اهداف آن