کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۹:۳۰ | 414 | 00:49:32

Technical Protection and Occupational Health Committee

توضیحات در مورد کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار یکی از الزامات قانونی مرتبط با ایمنی و بهداشته که برگزاری ش توی کارگاه های بالای ۲۵ نفر الزامیه. توی این اپیزود گفتگویی داریم با اقای مهندس میرزایی، بازرس وزارت کار کشور و در خصوص این کمیته و چالش هاش با هم گپ خواهیم زد.

نظر خود را در مورد کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار بنویسید.
captcha
نظرات در مورد کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار