برنامه ریزی استراتژیک در HSE

۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰۰:۳۹ | 483 | 00:51:46

Strategic Planning inHSE

توضیحات در مورد برنامه ریزی استراتژیک در HSE

برنامه ریزی استراتژیک در حوزه HSE  انجام نخواهد شد مگر اینکه تحلیل استراتژیک مناسبی روی سازمان و بافتش انجام بشه و بر اساس اونا اهداف استراتژیک تنظیم بشه. توی این قسمت رضا عرب عامری و امیر روستایی در خصوص نحوه تعیین تحلیل محیط و تدوین اهداف و برنامه های عملیاتی در حوزه HSE  باهم گفتگو میکنن.

نظر خود را در مورد برنامه ریزی استراتژیک در HSE بنویسید.
captcha
نظرات در مورد برنامه ریزی استراتژیک در HSE