سیف کست | safecast

SafeCast اولین پادکست فارسی زبان HSE هست که با هدف توسعه ی دانش و مهارت های فردی توی حوزه ی HSE راه اندازی شده

مطالعات بازار

۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۰۷:۵۳ | 196 | 01:10:39

Market Research

مدیریت عملکرد + معرفی نرم افزار power BI

۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۱۰:۰۵ | 370 | 00:37:47

performance management + software presentation

تحلیل رویدادها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۶:۳۵ | 66 | 00:40:14

قسمت دوم: تکنیک ها

درس آموزی از پلاسکو با رویکرد ایمنی ساختمانهای بلند

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۶:۰۲ | 302 | 01:19:49

learning from plasco incident with an approach of safety in high-rise buildings

مدیریت دیداری

۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۰۷:۴۹ | 449 | 00:22:51

Visual Management

تحلیل رویدادها

۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۰:۵۲ | 234 | 00:44:48

قسمت اول: فرآیند تحلیل رویداد

امداد و کمک های اولیه - بخش دوم

۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲۲:۵۴ | 280 | 00:39:54

First Aid - Part 2

جلسات جعبه ابزاری

۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۱۰:۳۱ | 437 | 00:17:58

Tool Box Meeting

مرور ایمنی پیش راه اندازی

۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۵:۳۴ | 74 | 00:32:59

PSSR

امداد و کمک های اولیه - بخش اول

۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱۱:۴۶ | 492 | 01:17:11

First Aid - Part 1

مدیریت HSE پیمانکاران

۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۱۴:۴۴ | 1119 | 00:29:41

Contractors HSE Management