سیف کست | safecast

SafeCast اولین پادکست فارسی زبان HSE هست که با هدف توسعه ی دانش و مهارت های فردی توی حوزه ی HSE راه اندازی شده

مدیریت دانش

۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۴:۱۵ | 222 | 00:53:59

knowledge management

مدیریت ریسک- قسمت اول- مفاهیم

۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۲۲:۲۴ | 868 | 00:25:12

RISK Management

مدیریت ریسک-قسمت چهار

۱۳۹۹/۱۱/۱۴ ۱۴:۵۵ | 94 | 00:39:27

تکنیک ها

مطالعات بازار

۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۰۷:۵۳ | 200 | 01:10:39

Market Research

مدیریت عملکرد + معرفی نرم افزار power BI

۱۳۹۹/۰۲/۱۱ ۱۰:۰۵ | 380 | 00:37:47

performance management + software presentation

تحلیل رویدادها

۱۳۹۹/۰۹/۳۰ ۱۶:۳۵ | 80 | 00:40:14

قسمت دوم: تکنیک ها

درس آموزی از پلاسکو با رویکرد ایمنی ساختمانهای بلند

۱۳۹۹/۰۴/۱۴ ۱۶:۰۲ | 313 | 01:19:49

learning from plasco incident with an approach of safety in high-rise buildings

مدیریت دیداری

۱۳۹۹/۰۲/۰۷ ۰۷:۴۹ | 463 | 00:22:51

Visual Management

تحلیل رویدادها

۱۳۹۹/۰۹/۱۵ ۱۰:۵۲ | 260 | 00:44:48

قسمت اول: فرآیند تحلیل رویداد

امداد و کمک های اولیه - بخش دوم

۱۳۹۹/۰۴/۰۸ ۲۲:۵۴ | 285 | 00:39:54

First Aid - Part 2

جلسات جعبه ابزاری

۱۳۹۹/۰۲/۰۵ ۱۰:۳۱ | 445 | 00:17:58

Tool Box Meeting

مرور ایمنی پیش راه اندازی

۱۳۹۹/۰۸/۲۷ ۱۵:۳۴ | 92 | 00:32:59

PSSR

امداد و کمک های اولیه - بخش اول

۱۳۹۹/۰۳/۳۰ ۱۱:۴۶ | 498 | 01:17:11

First Aid - Part 1

مدیریت HSE پیمانکاران

۱۳۹۹/۰۲/۰۴ ۱۴:۴۴ | 1126 | 00:29:41

Contractors HSE Management