سیف کست | safecast

SafeCast اولین پادکست فارسی زبان HSE هست که با هدف توسعه ی دانش و مهارت های فردی توی حوزه ی HSE راه اندازی شده

معرفی سیف کست و اهداف آن

۱۳۹۹/۰۳/۱۶ ۲۱:۳۴ | 264 | 00:13:49

Safe cast introduction and goals

مدیریت ریسک- قسمت دوم، استاندارد، اصول و چارچوب

۱۳۹۹/۰۳/۱۲ ۲۳:۱۸ | 385 | 00:35:00

اصول، چارچوب و استاندارد مدیریت ریسک

فضای بسته

۱۳۹۹/۰۳/۰۸ ۲۱:۳۵ | 345 | 00:33:55

Confined Space

حادثه قطار نیشابور – قسمت دوم

۱۳۹۹/۰۶/۱۰ ۰۸:۰۸ | 179 | 01:05:51

NEYSHABOOR Train Accident - part 2

یکپارچگی سرمایه

۱۳۹۹/۰۳/۰۴ ۲۳:۵۰ | 269 | 00:23:41

Asset Integrity

حادثه قطار نیشابور - قسمت اول

۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۱۱:۰۷ | 433 | 00:29:20

NEYSHABOOR Train Accident

مدیریت صلاحیت ها

۱۳۹۹/۰۳/۰۲ ۰۰:۲۲ | 393 | 00:42:23

competency management

برچسب گذاری و قفل گذاری

۱۳۹۹/۰۵/۲۷ ۰۹:۰۹ | 196 | 00:23:29

LOTO

کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار

۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۹:۳۰ | 409 | 00:49:32

Technical Protection and Occupational Health Committee

مدیریت ریسک - قسمت سوم - فرآیند مدیریت ریسک

۱۳۹۹/۰۵/۱۸ ۰۹:۵۴ | 274 | 00:53:03

Risk management -part 3 - risk management process

منظر چرخه عمر

۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۸:۵۶ | 346 | 00:31:36

Life Cycle Perspective

کمک های اولیه - قسمت سوم

۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۱۱:۴۱ | 178 | 01:20:16

First Aid - Part 3

الزامات قانونی و سایر الزامات

۱۴۰۰/۰۲/۰۸ ۱۵:۴۰ | 35 | 00:27:42

Legal And Other Requirements

مدیریت تغییر

۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۰:۲۳ | 400 | 00:30:40

Management Of Change

خطرات گاز H2S

۱۴۰۰/۰۱/۲۲ ۱۶:۱۱ | 46 | 00:34:52

H2s Hazards

مدیریت شرایط اضطراری - مانورهای زیست محیطی

۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۸:۲۴ | 264 | 00:34:47

ERM - Environmental Maneuvers

برنامه ریزی استراتژیک در HSE

۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۰۰:۳۹ | 481 | 00:51:46

Strategic Planning inHSE

خودمراقبتی روانشناختی

۱۳۹۹/۱۲/۰۲ ۱۴:۲۴ | 69 | 00:46:17

Psychological self-care

مدیریت دانش

۱۳۹۹/۰۴/۲۹ ۱۴:۱۵ | 221 | 00:53:59

knowledge management

مدیریت ریسک- قسمت اول- مفاهیم

۱۳۹۹/۰۲/۱۴ ۲۲:۲۴ | 859 | 00:25:12

RISK Management